Home
      Contact
      Doel
      Inschrijven
      Fotos
      Kalender
      Workshops
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur

 
 
Doel
 
 
 
 
Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak.

 

De kloof tussen maatschappij en wetenschap/technologie blijft vandaag nog steeds bestaan. Er wordt geopperd dat het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap/technologie niet enkel door gebrek aan kennis wordt veroorzaakt, maar wellicht eerder door een gebrek aan een gevoel van betrokkenheid.

 

Enkele beleidsdoelstellingen zijn:

  • Het stimuleren van een cultuur van wetenschap/technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en bijdragen tot het verhogen van het innovatieve potentieel.

  • Het verhogen van de participatie van de brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijke debat rond wetenschap/technologie en innovatie en de impact hiervan op de samenleving.

  • Aandacht besteden aan het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen van toptalent om van West-Vlaanderen & Oostkamp een topregio te maken.

  • Het stimuleren van de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen. Deze doelstelling is het onderwerp van het actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 – 2020) dat samen met het beleidsplan wetenschapscommunicatie is meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

 

De Techniekacademie Oostkamp wil een duidelijke link geven met het bedrijfsleven om jongens en meisjes te overtuigen dat met een technisch diploma de toekomstkansen gegarandeerd zijn.

 

Op 3 en 5 mei was er de diploma-uitreiking van de Techniekacademie Oostkamp. Dit aansluitend op de laatste van 12 sessies. De Techniekacademie Oostkamp is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie.
In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar in Oostkamp uitgedaagd om met techniek problemen op te lossen.  Professionele techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De techniekacademie vond plaats in middenschool Sint-Pieter op woensdag of vrijdag, elke sessie duurde telkens 2 uur. De ‘Techniekacademie’ liep van januari tot mei. Meer info vindt u op www.techniekacademie-oostkamp.be.
De kinderen werden uitgedaagd rond 6 concrete projectjes: een deurmatalarm, een periscoop, een bibberspiraal, een memobord, ze programmeerden een robot, en maakten shampoo, bruisballen en haargel. Ze gingen ook één keer op actief bezoek naar een bedrijf in de gemeente nl. Lebbe Sugar specialties en TE Connectivity +.
De Techniekacademie heeft impact!  Uit de Bachelorproef van een VIVES-studente Toegepaste Psychologie (2016) leren we dat kinderen na deelname aan de Techniekacademie:
-          Meer ambitie hebben om zelf een technische job te doen!
-          Minder genderstereotiep denken over techniek (dus meer meisjes interesse hebben)
(Bron: “Heeft de Techniekacademie West-Vlaanderen een impact op de attitude van kinderen tav techniek?”, Claudia Mommerency, Bachelorproef Toegepaste Psychologie Katholieke Hogeschool VIVES, juni 2016)
De Techniekacademie is een samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Hogeschool VIVES.  Met de steun van lokale bedrijfspartners : TE connectivity en BMT Aerospace en de provincie West-Vlaanderen. 
Andere  steunende provinciale partners zijn: de Associatie KULeuven, de minister van Onderwijs Hilde Crevits, de minister van Innovatie en Werk Philippe Muyters, SPIE, TOFAM West-Vlaanderen, Opleidingscentrum Hout, Alimento, Co-Valent,  Plastics@Tielt, Vermako, Vind!, Building Heroes, Melexis  en Geldhof Hout.
Van januari tot mei konden in West-(en Oost)-Vlaanderen opnieuw 1260  kinderen (in 63 groepen in 42 (deel)gemeentes) proeven van techniek en zo hun technische geletterdheid opkrikken. Intussen hebben alle West-Vlaamse gemeentes een Techniekacademie. De Techniekacademie is een erkende STEM-academie.  Meer info vindt u op www.techniekacademie.be.

 


PR-Oostkampprijs

 

Dobbit TV kwam eveneens op bezoek

Focus-WTV kwam bij ons op bezoek

 
En ook op Radio 2 waren we te gast
 
Reportage 'Terzake'
'Vergeet muziekschool of sportclub, technologieclub is de toekomst'

We ontvingen een cheque van € 750 vanwege IE-net (ingenieursvereniging) opdat wij de eerste Techniekclub in Vlaanderen opgestart hebben - lees hier de motivering.

 

partners:

 

 

onderwijspartner:

 

stuurgroep: